Confidentiality policy

Când accesezi site-ul www.novoconcept.ro, când ne contactezi pentru o cerere de ofertă sau când beneficiezi de serviciile noastre, ne oferi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și cum le utilizăm. Conștienți fiind că informațiile tale personale îți aparțin, depunem eforturi pentru a le păstra în siguranță. Nu furnizăm informații către terțe părți fără a te informa în prealabil. Prin navigarea pe site-ul www.novoconcept.ro sau prin contactarea noastră și/sau înscrierea la newsletter, confirmi că ai fost informat corespunzător cu privire la prelucrarea datelor prin lecturarea acestui document, intitulat „Politica de confidențialitate”.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

www.novoconcept.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare al SC INNOVO DESIGN CONCEPT SRL. Site-ul este deținut și administrat de SC INNOVO DESIGN CONCEPT SRL, cu sediul în Alexandria, judet Teleorman, str. Carpati, nr. 9,  CUI :40545902, R eg. Com.: J/34/170/01.02.2019, denumită în continuare „NOVO CONCEPT”.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 și Regulamentul (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), SC INNOVO DESIGN CONCEPT SRL este operator de date cu caracter personal.

„GDPR” reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”);

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

SC INNOVO DESIGN CONCEPT poate modifica această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, care se va face prin afișare pe site și/sau notificare prin e-mail.

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți contacta la adresa de e-mail : design@novoconcept.ro

CE INFORMAȚII COLECTĂM?

Informații pe care ni le furnizezi voluntar

Când utilizezi formularele de cerere de ofertă de pe site, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne oferi în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Când te abonezi la newsletter, ne furnizezi voluntar adresa de e-mail pentru a fi utilizată în scopul trimiterii de mesaje de marketing.

 1. Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți.

Informații pe care le colectăm automat

 1. Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul SC INNOVO DESIGN CONCEPT. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Poți vedea ce sunt cookie-urile citind în continuare această pagină.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valid consimțământul asupra prelucrării.

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE?

 • pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
 • pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • pentru activități de marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil;
 • pentru a trimite invitații la diverse evenimente pe care le inițiem;
 • pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;

Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;

CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

CUI DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE TALE?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile lor scopuri de marketing sau comerciale. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

 • Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută la facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);
 • Alte părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE?

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom solicita consimțământul.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

 • Dreptul de retragere a consimțământului;

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail la adresa office@scinnovodesignconcept.ro cu subiectul „retragere consimțământ”.

 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • Dreptul de a te adresa justiției;
 • Dreptul de acces;

Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare;

Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

În situații în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării;

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contestării exactității datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) te-ai opus prelucrării conform articolului 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul tău explicit.

CUM ÎȚI EXERCIȚI DREPTURILE

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail design@novoconcept.ro.

TE RUGĂM SĂ REȚII URMĂTOARELE:

 • Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu îți putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
 • Imposibilitatea de a te identifica.

În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.